SECCIONS PARAL·LELES FICCIÓ

TORNAR A FICCIÓ

Complementant la competició, i amb l’objectiu d’arribar a una àmplia audiència, el festival compta amb una sèrie de sessions fora del concurs on es projecten obres que, ja sigui per la seva especificitat temàtica (sovint són arriscades i innovadores i, per tant, poc difoses) o pel seu interès des d’una perspectiva artística, sociològica, històrica o patrimonial, mereixen un tractament especial i un espai propi.

© Copyright 2021. Mecal BCN.