SECCIONS PARAL·LELES ANIMACIÓ

TORNAR A ANIMACIÓ

Complementant la competició, podrem gaudir del ja clàssic Trash Anim amb les animacions més gamberres, i Animació Obliqua.

© Copyright 2021. Mecal BCN.