PÚBLIC JOVE

TORNAR A SECCIONS PARAL·LELES

Lloc: Institut français
Dia: 5 abril
Hora: 11.30 – 12.45 h

Viacruxis
España /11

Mice, a small story
Francia /5′

Vietnamese for Beginners
República Checa /4′

Strange beasts
UK /5′