OBLIQUA 3

TORNAR A COMPETICIÓ FICCIÓ

Lloc: Institut français
Dia: 6 abril
Hora: 17.00 – 18.15 h

Déguste
Francia /5′

Nuestro canto a la guerra
Belgica, Colombia /14′

Diminishing Shine
Francia /7′

Painting with Joan
USA /5′