JURAT ANIMACIÓ

TORNAR A JURAT

ANETA OZOREK

Aneta Ozorek és la directora artística del Festival d’Animació d’Amsterdam KLIK, a més de ser pro- gramadora de cinema i experta en educació. Té 15 anys d’experiència en el sector, amb produccions d’esdeveniments cinematogràfics, tallers educa- tius, exposicions i festivals en els mercats polonès i europeu. És assessora del programa del festival Cinema in Sneakers de Varsovia i cap de la sec- ció de curtmetratges al CEE Animation Pitching Forum, i també ambaixadora polonesa dels Premis Europeus de l’Animació i membre de l’Associació Europea de Cinema per a Nens (ECFA). També ha il·lustrat set llibres infantils i ha format part del ju- rat a la Berlinale (Alemanys), al Festival de Cinema d’Odense (Dinamarca), al festival Primanima (Hon- gria), entre molts d’altres.

JEAN TOURETTE

En Jean Tourette va néixer a l’Alvèrnia (centre de França) el segle passat, com Raël, Georges Pom- pidou i Audrey Tautou. De manera natural, va pas- sar a estudiar Filosofia i Lletres a Lió, després de deixar els estudis de Teatre. Als bancs del cafè de la universitat va conèixer els companys amb qui va fundaria, el 2004, Kiblind. Kiblind és una revista de- dicada a les arts visuals i la cultura contemporània que, cada tres mesos, explora un nou tema: cadas- cun representa una nova oportunitat per promo- cionar il·lustradors de gran talent, per a crear obra gràfica original i, si més no, estimular l’efervescèn- cia intel·lectual del seu equip de redacció. Kiblind també és una impremta de pòsters artístics, fets a mà en risografia.

PRIIT TENDER

Priit Tender (Tallinn, 1971), és considerat ja per molts l’hereu natural del mestre Priit Pärn. Va tre- ballar com a co-artista a la pel·lícula 1895 (1995) de Pärn i Janno Polna, a l’estudi Joonisfilm. Va iniciar- se com a director l’any següent amb Gravitation i d’ençà ha dirigit, dissenyat i escrit nombrosos curtmetratges d’animació. Els seus films d’autor es caracteritzen pel seu imaginari surrealista, l’hu- mor negre i foscos viatges existencials, i han estat seleccionats i guanyat premis als certamens més importants de curtmetratges i animació, com An- necy, Ottawa o Hiroshima.