INTERNACIONAL 1

TORNAR A COMPETICIÓ FICCIÓ

Lloc: Arts Santa Mònica – Sala d’exposicions – Planta 2
Dia: Dijous 26 de març
Hora: 20.00 – 21.15 h

Dia de Festa
Sofia Bost, Portugal /17′

Entre les Lignes
Frédéric Farrucci, França / 19′

Exam
Sonia K. Hadad, Iràn /15′

Fault Line (Gosal)
Soheil Amirsharifi, Iràn /15′

Les Glaçons
Sara Dufossé, Bèlgica /10′