WOMART

Aquesta selecció, present a Mecal cada any, obre un espai que dona força a una veu minoritària en la indústria cinematogràfica. Tot i haver experimentat una evolució cap a la igualtat, avui en dia el cinema està dominat per patrons masclistes. Així, la dona com a subjecte creador és, encara, una rara avis en la indústria. Mitjançant curtmetratges inspiradors, us convidem a reflexionar sobre una realitat que traspassa el cinema i forma part de les estructures socials. Des de la diversitat i posant accent en temes que afecten la construcció de la identitat, els curts que presentem tracten de l’apoderament de la dona i la seva mirada.