Competició

Competició Internacional

Inclou les peces més destacades realitzades mitjançant diferents tècniques d’animació en 6 programes diferents.

ANIMACIÓ 1

ANIMACIÓ 2

ANIMACIÓ 3

ANIMACIÓ 4

ANIMACIÓ 5

ANIMACIÓ 6

Competició Obliqua

Està composta per 2 programes amb les obres més arriscades del moment.

OBLIQUA ANIMACIÓ 1

OBLIQUA ANIMACIÓ 2